ემიგრანტის მთავარი გამოწვევა ენის ბარიერის დაძლევაა – ხათუნა შარაძე

ემიგრანტის მთავარი გამოწვევა ენის ბარიერის დაძლევაა, სწორედ ამიტომ არის, განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე, ემიგრაცია რთულად გადასატანი. ცხოვრობ ღია და რეალურ სოციუმში, სადაც მნიშვნელოვნად ჩამორჩები ყოველგვარ სოციალიზაციას რადგან მიმღები ქვეყნის ენა არ