კურსის შინაარსი
1. L’avverbio e i gradi dell’avverbio – ზმნიზედა და ზმნიზედის ხარისხები.
0/5
3. I pronomi relativi – მიმართებითი ნაცვალსახეები.
0/4
4. La frase – წინადადება.
5. La posizione delle parole nella frase – წინადადებაში სიტყვათა განლაგება.
6. La sormazione delle parole – სიტყვათა ფორმირება.
7. Trapassato prossimo – წინარე წარსული.
8. Futuro semplice – მარტივი მომავალი დრო.
9. Future anteriore (composto) – რთული მომავალი დრო.
10. Pronomi personali diretti e indiretti – პირდაპირი და ირიბი პირის ნაცვალსახელები.
Livello A2 – იტალიური ენის A2 დონის შემსწავლელი კურსი (10 გაკვეთილი)
About Lesson

Duis quis nibh eget urna

Suspendisse erat tellus, porta et facilisis sit amet, adipiscing sed diam. Nulla condimentum arcu a pellentesque pretium. Pellentesque pharetra odio eu auctor suscipit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vestibulum id diam quis quam porta placerat id vitae metus. Vestibulum id odio tincidunt, vestibulum nisi sit amet, consectetur dui. Ut orci ligula, viverra vel ornare eget, eleifend at est.

0% Complete